1. Минимална ширина на шина - 0,25 mm

2. Минимално разстояние между шини - 0,25 mm

3. Толеранс – допуск в размера на печатната платка - +/- 0.05 mm

4. Толеранс – допуск в диаметъра - +/- 0.1 mm

5. Дебелина на медния слой върху базовия материал 18µm; 35µm; 70µm.

6. Дебелина на отлаганите покритя в отворите:

•  Cu – над 20 µm ;

•  Sn / Pb – над 8 µm.

7. Максимална големина на платката - 500 х 400 mm ;

8. Минимален диаметър на отворите - 0. 5 mm

9. Извършвани покрития:

•  мед;

•  калай – олово;

•  позлатяване – куплунг и схема;

•  паладий;

•  сребро;

•  карбоново покритие.

10. Защитна маска (солдер маска) и надпис:

•  маска – двукомпонентна;

- UV – маска;

- фотомаска;

•  надпис – двукомпонентно мастило;

- UV – мастило;

- цветове – бяло, жълто


 

 

©2002 Focus Ltd